Tematy

Tematy szkoleń prowadzonych przez IURIDUS Krzysztof Kowalik:Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – stan prawny n a2015 r.

Regulamin ZFŚS – tworzenie  prawa zakładowego (warsztaty)

Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, akta osobowe

Zmiany w przepisach kodeksu pracy stan prawny 2015 r.

Czas pracy

Kadry i płace

Kontrola PIP

Kontrola ZUS i PIP

Świadectwa pracy

Wynagrodzenie i ZFŚS

ZFŚS – kontrola PIP w oświacie

Zainteresowanych szkoleniami zapraszam do kontaktu z Centrum Administracji i Biznesu, formularz kontaktowy znajduje się w podanym linku http://www.centrumaib.pl/form/form_sz.php