Szkolenia


Od 2005 roku Krzysztof Kowalik zajmuję się prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa pracy, przez większość tego czasu w ścisłej współpracy z Centrum Administracji i Biznesu, które zajmuje się organizowaniem szkoleń dla administracji, biznesu oraz szkoleń zamkniętych.


IURIDUS kontynuuje tą działalność jak i współpracę z Centrum Administracji i Biznesu, które jest organizatorem wszystkich szkoleń prowadzonych przez IURIDUS Krzysztof Kowalik.


Zapraszam do zapoznania się z tematami szkoleń, które prowadzimy, a także z szeroką ofertą szkoleniową Centrum Administracji i Biznesu na ich stronie internetowej http://www.centrumaib.pl/