Polityka prywatności

Polityka prywatności


1.


Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.


2.


Administratorem Danych Osobowych jest: IURIDUS Krzysztof Kowalik, ul. Kalinowa 12/50, 21-040 Świdnik.


3.


W związku z naszą działalnością zbieramy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby mieć możliwości kontaktu z Tobą.
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny aby mieć możliwości kontaktu z Tobą.
   
 • Nr telefonu – jest nam potrzebny do kontaktu oraz uzgodnienia treści zamawianej usługi, jej miejsca, czasu oraz zakresu realizacji zamówionej usługi.
   
 • Adres email – jest nam potrzebny do kontaktu oraz uzgodnienia treści zamawianej usługi, jej miejsca, czasu oraz zakresu realizacji zamówionej usługi.
   
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
   
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
   

4.


Podanie powyższych danych jest konieczne w celu realizacji zamówionej usługi, realizowanej umowy zawartej z IURIDUS Krzysztof Kowalik


5.


Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.


6.


Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych.


7.


Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres poczta@iuridus.pl lub listem poleconym na adres: ul. Kalinowa 12/50, 21-040 Świdnik.