O nas

IURIDUS powstało z połącznia dwóch łacińskich słów iuris et ludus. Iuris jest jednym z łacińskich określeń dla słowa prawo, natomiast ludus jest słowem oznaczającym szkołę, grę, rozrywkę. IURIDUS jest esencją Naszej działalności, pierwszym w Polsce miejscem gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa pracy, wziąć udział w licznych szkoleniach związanych z obszarem prawa pracy, które prowadzimy, a także skorzystać z oferty związanej z aktywnym wypoczynkiem.

Krzysztof Kowalik
Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Studia Podyplomowe w zakresie Projektów Współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2004 r. zajmuje się szeroką problematyką z zakresu prawa pracy. W latach 2004 – 2009 r. pracował  dla Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”  w Lublinie na stanowisku specjalisty ds. prawnych. Przez cały ten okres pod okiem doświadczonych radców prawnych zajmował się przede wszystkim zagadnieniami wynikającymi z kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów prawnych obejmujących tą gałąź prawa. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje samodzielne prowadzenie doradztwa prawnego dla osób fizycznych, jak również dla osób prawnych, z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada doświadczenie na polu negocjacji, których tematem są kwestie pracownicze, łączenie z uczestnictwem w mediacjach związanych z rozwiązywaniem sporów zbiorowych. Od 2005 r. do chwili obecnej prowadzi szkolenia w zakresie swojej specjalizacji, będąc szanowanym i kompetentnym specjalistą w zakresie problematyki prawa pracy. Jest autorem publikacji „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”.

Oprócz bogatego doświadczenia na polu działalności prawniczej oraz związanej z prowadzeniem szkoleń, ważną częścią życia jest wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna. Posiada państwowe uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej, od wielu lat zajmuje się sportami i systemami walki (KRAV MAGA), grami drużynowymi, rekreacją ruchową, jest również zapalonym pasjonatem sportów wodnych w szczególności kitesurfingu. W chwili obecnej zajmuje się również organizowaniem imprez i rozpowszechnianiem nowej, bardzo atrakcyjnej formy aktywnego spędzania czasu wolnego jakim jest Bumper Ball.

IURIDUS jest jedyną firmą oferującą profesjonalne połączenie doradztwa prawnego, prowadzenia szkoleń oraz organizowania aktywnych form wypoczynku przy wykorzystaniu Bumper Ball. Nowością jaką chcemy zaoferować jest połącznie w jednym miejscu możliwości skorzystania z doradztwa prawnego oraz pomocy w organizowaniu imprez integracyjnych dla pracowników z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W chwili obecnej dajemy pracodawcom okazję do bezproblemowego organizowania imprez integracyjnych z ZFŚS bez obaw o prawidłowe wykorzystanie środków z Funduszu Socjalnego oraz uniknięcie dylematów dotyczących obowiązków względem ZUS oraz Urzędów Skarbowych przy organizowaniu imprez dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe informacje związane z tą ofertą znajdują się w zakładkach Prawo Pracy – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Bumper Ball (Rekreacja) – Oferta dla firm.