Dokumenty z zakresu prawa pracy

Dokumenty z zakresu prawa pracy


W ramach prowadzonej działalności firma IURIDUS świadczy usługi:

  • Przygotowywania regulaminów pracy, wynagradzania
  • Analiza obowiązujących w zakładzie pracy aktów prawa wewnętrznego (Układy Zbiorowe Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania, Regulaminy ZFŚS)
  • Przygotowanie regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Doradztwo w zakresie tworzenia dokumentacji zwolnień grupowych oraz zwolnień indywidualnych w oparciu o ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Przygotowywanie, sprawdzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy
     

Do Pobrania: